Skip to content

Posts from the ‘Sovereignty’ Category

Niyawe

Niwikanaki, nipakalawi pefitawiko. Nipekatefiwe Kekakikikemeta, Lenawaakiyayoki Wikewa, nihowesilepwa. Pilocilakwa, takosiye skoli hokimaki kotakiki Lenawaakiyayoki Wikiwa. Skoli hokimaki, peyetoki maci wayecisiki. Lenawaakiyayoki Wikiwa mata ninikani kiteni. Nepemikake’kikemo. Lenawaaki hina niwakota, niskata natamawi. Niyawe niwikaniki. Niyawe hokimaki. Niyawe hokimawikweki. Niyawe caki lenawaaki.

Sequoyah_map

%d bloggers like this: